Jak si správně vybrat životní partnerku

Výběr partnerky je jedna z věcí, kterou, jak je patrné ze statistik rozvodovosti, většina mužů nějak nezvládá. A protože si myslím, že v této věci by bylo dobré udělat ráznou osvětu, seznámím Vás s výsledky svého bádání a doufám, že si z toho odnesete něco... co Vám v budoucnu ušetří jak spoustu trápení, tak i peněz.

Jedna reklama říká, že život je otázkou priorit. A musím uznat, že je to pravda, neboť každý z nás má nějaká kritéria, která jsou pro jeho život důležitá a kterým přikládá váhu. A totéž platí i pro požadavky, které klademe na svou budoucí partnerku.

Inteligentní člověk se většinou od těch blbých liší v tom, že nežli udělá nějaký důležitý krok, vše si pečlivě promyslí, zváží rizika a teprve poté, co zkalkuluje všechna pro a proti vyvodí závěr a danou věc buď uskuteční, nebo ne. A ten, kdo něco chce, nejprve podrobně promyslí, zda to, co chce opravdu potřebuje, a to, co za to dá je pořád méně, než to, co dostane. Blbec to dělá opačně, totiž nejdřív udělá co si myslí že chce a když přijdou následky, tak se diví a zlořečí Bohu za to, že ho nemá rád.*)

Takže nyní víme jak na to, a pokusíme se nově nabyté know-how použít v praxi.

Otázka první: Proč by člověk vlastně měl mít partnerku?

Odpověď samozřejmě záleží na výše zmíněných prioritách. Pokusil jsem se udělat drobný průzkum mezi muži a na základě dotazníku jsem sečetl počty opakujících se důvodů a ty nejdůležitější si nyní probereme. Současně, jako odborník na mezilidské vztahy napíšu ke každému důvodu svůj nezávislý a správný názor.

<>Dotazovaný, důvod č.1 : Chci partnerku, abych měl člověka, který mi bude v životě oporou.

Aktovka-X: Jelikož se jedná o nejčastěji uváděný důvod, je jasné, že hlavní příčina rozvodovosti tkví právě v tom, že lidé si od existence partnera slibují něco, čeho on není v žádném případě schopen. Je mi s podivem, že tento omyl, hluboce zažitý mezi lidmi ještě nikdo přede mnou neodhalil. Tedy... na druhou stranu, zase se tolik nedivím, přeci jen, psychologů s mým inteligenčním potenciálem a bystrostí je mezi doktory méně... než kuliček kalifornia mezi bezdomovci, takže pravděpodobnost, že by se někdo mohl dopátrat jádra pudla je v podstatě nulová.

Představte si typickou českou domácnost, ve které žije on a ona. On, jako vždy, unaven po těžkém dni, vrací se z partičky karet z místní restaurace. Fouká vítr. Vrávorá... ztrácí rovnováhu, občas upadne do odpadkového koše, šlápne si na ruku, nebo narazí do stromu. Šmátrá rukama po zdi a hledá... hledá... no co hledá?

Oporu!

A jsme tam. U problému. A kdepak že je... ta opora? Kde je nyní ona, když on potřebuje její oporu? Kde je ta, které on tehdy věřil, kterou miloval, které šeptal sladká slůvka na posedu a které první sněženky v dešti sháněl, což se pro něj vůbec nehodí? Ha? Já vám klidně řeknu, kde je: sedí doma. Sedí doma, je tlustá, čeká a nedělá vůbec, ale vůbec nic. A tak zatímco on, chudák, poté, co se mu ani na podesáté nepodařilo zleže dosáhnout ve výtahu na tlačítko s číslem 5 konečně dolezl po poblitých schodech ke dveřím aby zabouchal, ona sedí doma a pasivně čeká. A pak, když jemu se po dalších dvou hodinách konečně podaří vstát, ona otevře dveře a místo aby mu podala ruku, byla mu oporou a podržela ho, kolikrát mu ještě i nohy podrazí. To je nádhera, že? Kampak se poděly ideály? Láska? No? Hovno. Žádná opora. Přítěž.

Nechtějte po partnerce, aby vám byla oporou. Nezvládne to. Nakonec, když vás omrzí vracet se domů neustále otlučený, zjistíte, že je načase přehodnotit vztah, který se nepovedl..., ve kterém se nenaplnilo to, co jste si od něho sliboval... a logicky přijde rozvod. A to ještě často z podnětu z její strany, protože ona bude mít pocit, že je toho na ní najednou moc.

Já vím, mnoho z Vás si myslí, že stačí najít si družku se stejnými zálibami, která bude chodit do restaurace s Vámi a v případě potřeby Vás podrží... ale nenechte se zmást. Pokud bude i ona pít, o opoře nemůže být řeč, po zemi se budete bezmocně válet oba dva. Takže, jak vidíte... tudy ne. Hledat ve vztahu oporu nám rozvodovost nesníží! Je to naivní.

Příště: Dotazovaný, důvod č.2: Chci partnerku kvůli vášnivému sexu

--

*) Věc má ovšem postranní efekt: blbec je totiž až do chvíle, než přijde odplata alespoň šťastný. Inteligent ne, protože inteligentní, bezpečné a spolehlivé věci jsou bohužel vždy... nudné.


Zpět
16.11.2006 00:11 Sekce: Pro muže, autor: mirun Ohlasů[30] / Komentovat