Nechtěný divák

Arsinoe neboj, příště zase přitvrdím, ale teď jen krátká, úsměvná vzpomínka na silné zneklidnění jedné dívky po zjištění, že nás při sexu kdosi pozoruje...

Neklidně pospával.

Ostré prásknutí dveří ho přivedlo k vědomí. Zvolna otevřel oči a usilovně se snažil vybavit, kde vlastně je. Opatrně se přiblížil k mřížím svého vězení. Muž a žena, kteří způsobili jeho vyrušení, prošli kousek od něj. Vůbec si ho nevšimli. Byli zaujati sami sebou. Moc jim nerozuměl, ale domyslel si, že se hádají. Pochopil, že v tuto chvíli mu nic nehrozí. Najednou zvuk jejich hlasu utichl.

Rychle vyhlédl ven.

Rozhádaný pár se vášnivě líbal. Muž strhával z ženy šaty. Snažila se mu pomáhat. Jejich ruce se nechtěně dotkly a prsty křečovitě propletly. Polonahá těla se svezla na širokou postel. Polibky a dotyky nabíraly na intenzitě.

Zapřel se a přitiskl těsně k mřížím, aby lépe viděl.

Jejich nahá, vzrušená těla si vychutnávala vzájemnou blízkost. Vášeň a totální oblouznění. Upocená záležitost. Sex. Neurovnané pohyby postupně nabírající na pravidelnosti. Zrychlují a zrychlují. Kapky potu na prostěradle a horká, zvířecí setkání rtů. Vše okolo se slévá do barevného šumu a ve spáncích tepe krev.

T E Ď ! ! ! ! !

Opět jedno zrození vesmíru s dodávkou až do domu. Dvě bytosti leží vedle sebe, vzdálené tisíce let. Oddechují. Pak žena otevřela oči a podívala se přímo na NĚJ.

Opatrně se pokusil odtáhnout.

"Myslíš, že nás sleduje?", zeptala se muže vedle sebe.

Ten se otočil a zadíval jejím směrem. Zelený papoušek druhu Psittacula krameri zavěšený na stěně klece mu svýma korálkově černýma očima pohled opětoval.

Muž se rozesmál.

Zpět
28.03.2003 13:03 Sekce: Imprese, autor: mishak Ohlasů[2] / Komentovat