Pravěká pohádka

Partnerka mě nutila, ať jí něco vyprávím na dobrou noc. A teď jsem to sepsal jako pohádku pro děti. Jako každá správná pohádka ukrývá mnoho výchovných a etických ponaučení. Dobrou noc a napište, jak to zabralo.

Před dávnými a dávnými časy, kdy člověk ještě nebyl úplně člověkem, nosil kolem pasu zvířecí kůže a všude se proháněli tygři se šavlemi místo zubů, žil pračlověk jménem EeEe. Dnes by se možná jmenoval Pepe, ale tenkrát bylo každé vyslovené písmeno zbytečným luxusem. EeEe byl intelektuál a ekonom tlupy. Když ostatní po jídle spokojeně spali, kreslil ohořelým klackem grafy na stěnu jeskyně a dumal nad problémy. Uměl počítat do sedmi, a tak si k opakovanému úžasu vždy ukázal o přesný počet knedlíků k pravěkému guláši.

Jednou EeEe takhle stál nad jednou lapací jámou, pozoroval hnijící zbytky mamuta a intenzivně se škrábal na stehnu, kde ho lechtala zelená moucha. Pak se odebral k náčelníkovy tlupy a povídá mu: "EeEe...hééé...grrr..trrhhh...moc...", kteréžto zvuky doprovázel mohutnými posunky a strašlivými grimasami. V překladu to znamenalo zhruba: "Přemýšlel jsem a napadlo mě, že když ulovíme mamuta do jámy, sníme z něj jen kousek a většina ho shnije. Přijde mi to nehospodárné!"

Náčelník rozpažil ruce a pohlédl k nebi, což značilo dotaz, zda zná jiné řešení. EeEe se potěšeně pousmál a těžkopádným způsobem popsal náčelníkovi svůj nápad. Druhý den už EeEe radostně vedl muže na lov. Vypátral mamuta a rozmístil lovce. Ti pak na jeho pokyn vyběhli z křovin, odhodili oštěpy i lopaty na kopání jam a začali breakovat a tančit kolo kolo mlýnský za doprovodu primitivního zpěvu. Mamut na ně zůstal nevěřícně zírat. Toho využil EeEe s jedním pračlověkem, připlížili se zezadu, uřezali mamutovi jednu nohu a rychle zmizeli.

Obalamucený mamut se jen vztekle podíval na místo, kde dřív míval končetinu a těžkopádně se kolébal pryč. V pravěké jeskyni mezitím zavládlo veselí neboť lovci přitáhli mamutí nohu aniž se kdokoliv nadřel nebo byl rozšlápnut. Jedlo se, pilo se, a když maso došlo, vyrazili lovci znovu na lov. Chytrý EeEe brzy vypozoroval, že ostatní mamuti nenechají pajdavého o samotě a neopouští tak jejich revír. Okolní krajina se tak začala hemžit třínohými mamuty a čerstvé maso bylo každý den. Jednou však EeEeho ráno zdržely jakési střevní problémy a lovci vyrazili bez něho.

A co čert nechtěl! Objevili mamuta, šokovali ho svým tancem, uřízli mu nohu, ale protože neuměli počítat, uřízli ji už třínohému mamutovi. Mamut na ně pár vteřin nasupeně koukal černýma očičkama a pak se převážil na bok. Vy Ebžové!, křičel EeEe. Takhle ubližovat zvířatům se mu vůbec nelíbilo. Nemůže ho tu přece takhle nechat! Proto nařídil lovcům, aby mu uřezali i poslední dvě nohy a zarazil mu oštěp do oka. Chvíli s ním ještě musel kvedlat než zasáhl hrotem mozek. Potom vyčinil lovcům a společně smutně odtáhli kýty do tábora.

Jenže za čas opět lovci vyrazili bez EeEeho, který si zrovna nechával dělat kamenný můstek na osmičce. A stejně jako předtím, přepadli třínohého mamuta. Tentokrát mu ovšem amputovali přední nohu, aniž si všimli, že už jednu nemá. Mamut se vzteklým řevem upadl držkou do bláta. Až nyní přiběhl EeEe a opět spustil proud nadávek na lovce. V tom si všiml, že mamutovy zadní silné nohy zabraly a kolos se dal do pohybu. Mohutné kly zaryté do hlíny počaly vyorávat dvě hluboké brázdy. Jelikož se stmívalo a do vynálezu zápalek zbýval ještě nějaký ten rok, vypravili se lovci domů a nechali mamuta jeho osudu.

Za několik týdnů zvídavý EeEe zjistil, že z brázdy vyrůstají různé rostlinky. Po zatáhnutí za zelené lístky se objevil červený hrot. Jinde se ze zelených kapsiček sypaly sladké zelené kuličky. EeEe opatrně ochutnával a byl čím dál více nadšen. Objevil zeleninu!!! A protože měl díky ní kvalitnější stolici a pravidelný puls, rozhodl se, že se o svůj objev podělí s tlupou.

Po velkolepém proslovu a vychválení všech zdravotních aspektů, rozdal všem po hrsti mladé zeleniny. Většina lovců ji však k jeho zklamání jen lhostejně spolkla a dál labužnicky žužlala propečený mamutí steak. Jen pár žen nový pokrm zaujal a z cibule a pórku hbitě vyrobilo jarní salát. Povzbuzen úspěchem se EeEe odvážil a nastínil všem svou revoluční myšlenku. Vzdají se masa, zorají mamutem kousek země asi od Alp k Uralu a budou už jíst pouze plody země. Jeho řeč vzbudila mezi jinak flegmatickými pralidmi velké pozdvižení a emoce.

O hodinu později už EeEe plul po řece připoutaný k smrkovému kmenu. Když ho po mnoha kilometrech proud vyhodil na břeh a on se zbavil pout, pochopil, že se v některých názorech unáhlil. Potom si ale rychle zhotovil kamennou sekyru a začal opracovávat smrkový kmen, na kterém připlul. Napadla ho totiž idea, jak díky němu cestovat po vodě pohodlněji. Nutno dodat, že mu tento vynález zajistil celosvětovou popularitu a významně přispěl k rozvoji rybářství a lodního průmyslu.

Malý symbol který mu na smrkový kmen vyryli než ho k němu přivázali, používal dlouhá léta jako obchodní značku. Dnes je k vidění v depozitářích některých věhlasných muzeí. Japonský vědec, profesor Matucha Jatoje nedávno zveřejnil kratinkou zprávu, v níž naznačuje, že se mu podařilo dešifrovat její význam. Překlad "Bůček sójou nenahradíš!" však v odborném tisku zcela zapadl.

Zpět
23.02.2004 15:02 Sekce: Komprese, autor: mishak Ohlasů[5] / Komentovat