Proč mají cizí lidé menší hodnotu než já

Včera jsem v TV zahlédl, jak se reportér ptá matky toho děvčátka, co ho skoro zabil dnes již mrtvý akrobat na to, co si o celé věci myslí. Její odpověď byla automatická, upřímná a... tak lidská.

Přidat komentář

Přehled komentářů

21.05.2008 04:49 Stanislav
I s čísly o procentech shody genetické výbavy vše s úspěchem popsal Richard Dawkins ...
21.05.2008 05:45 Mirun
Myslíš toho kacíře? Jak odporné!
23.05.2008 05:42 Stanislav
Jo jo ... Odporne a veskrze pravdive ... ;-)
P.S. ceskou klavesnici si nastavim, cestny pionyrsky :-)
09.10.2015 02:30 HbZqJxUo
Jen dvě pozne1mky:1. Odpovedm Zdeňku Kfchnovi. Tzv. dispenze1rned pe9če poovtyskane1 těhotnfdm čili pe9če poovtyskane1 gynekologem ženě v souvislosti s jejedm těhotenstvedm je osvobozena od regulačnedch poplatků ( 16a odst. 3 pedsm. b) ze1kona č. 48/1997 Sb. - viz odkaz na 31 odst. 1 pedsm. d) te9hož ze1kona) . 2. Zariskuji, že mně někdo uvede předpad usvědčujedced mě z omylu, ale dovoledm si provokativně tvrdit, že do 31. 12. 2007 byla v podstatě zdravotned pe9če (na ze1kladě zdravotnedho pojištěned) bezplatne1. Doplatky na le9ky byly sice realita, ale platil a ste1le plated 15 odst. 5 ze1kona o veřejne9m zdravotnedm pojištěned ředkajedced, že: "V každe9 skupině le9čivfdch le1tek (... ) se ze zdravotnedho pojištěned vždy plně hraded nejme9ně jeden le9čivfd předpravek nebo potravina pro zvle1štned le9kařske9 fačely. "
07.11.2011 03:08 FyEQVNvhMGaxJ
Apparently this is what the esteemed Willis was takiln' 'bout.
29.07.2008 13:16 Corydoras
Další z mutací teorie o absolutní hodnotě lidského života?
Velmi úsměvné.
09.08.2008 20:15 JonášII.
Skvělá úvaha, až mi běhal mráz po zádech.
07.11.2011 03:43 zMYtjSSQabRHu
All of my questions settled-thnkas!

Přidat komentář