A byl první máj...

Ach, jsi můj miláček. A ty můj. A dnes je první máj, lásky to čas.

Přidat komentář

Přehled komentářů

23.05.2010 09:48 wake
čůza...
07.11.2011 03:45 mGRiGlEW
Okay I'm conivnecd. Let's put it to action.
23.05.2010 19:59
:-) ) )
Zvlastni je, ze na takovy zensky vetsina chlapu leti, ale tech normalnich a pohodovych bab si ani nevsimnou. Co se to s vama chlapi kua deje?
04.10.2011 04:07 qxgmDjGbb
Why do I bother calilng up people when I can just read this!
09.10.2015 02:20 fwXuzXRP4
*7*Mysledte majetkove9 pre1vo? Ať je vyme1he1no od pojišťoven nebo od ste1tu, ale hlavně v nakekuzlene9 podobě Čtvrte9 hlavy. Navedc, poplatkům v roli pohe1něne9 instituce v inkvizičnedm procesu ve jme9nu socie1lnedho cedtěned (tj. v principu proporcionality) jejich argumentu s nutnou obranou ani nepřitedžed, ani neulehčed. Je to totiž irelevantned. Jako vfdchozed pre1vo tu totiž může skutečně jen figurovat takove9 vfdlety do nezne1ma jako "spravedlivě odsoucedtěne9 zabezpečened uvědoměle necmocne9ho občana" až se z toho slabfdm povahům může zatočit hlava. I pre1vo na bezplatnou le9kařskou pe9či takovou oporou bfdt nemůže, ač zned tak jednoznačně. Jednak jsou tam ony vfdslovne9 podmednky (1) , de1le syste9m veřejne9ho pojištěned (2) a ať mi nikdo neředke1, že regulačned poplatky lze s apodiktickou přesnosted jako jeho souče1st neoznačit, ale hlavně me1me čle1nek 4 Listiny, kterfd připoušted omezened ze1kladnedch pre1v a je podkladem pro soudned vymahatelnost (3) kdy jako hraničned krite9rium stanoved podstatu a smysl ze1kladnedch pre1v. U klasickfdch pre1v k tomu přistoupuje ještě princip proporcionality, ale ten lze u mlhavfdch pre1v socie1lnedch jen obtedžně aplikovat, aniž bychom se zpronevěřili ře1dne9mu demokraticke9mu procesu a rozpoutali ve1lku ideologied mezi pre1vnedky. Alespoň jako idee1l bzchom měli postupovat opačně. Jako soudně vymahatelnfd standard proto zůste1ve1 ste1t jejich podstata a smysl: a řekněme si to na rovinu, kapitalismus devate9ne1cte9ho stoleted reformned kroky ODS nepřinesly. Moc bych si pře1l, aby ne1m proto fastavned soudci proto zanechali tu če1st elemente1rned lidske9 svobody rozhodnout se skrze demokraticky zvolene9 ze1stupce, jak moc chceme bfdt od ste1tu zapopatřove1ni. *7*
06.10.2011 11:34 OKJxiedvNKmB
gtgYkm brrswhpavxda
07.11.2011 02:39 BHJYOMEPZlaeR
BION I'm imrpsesed! Cool post!
09.10.2015 02:08 fxkRf1INEMYZ
As a 小企業老闆, never believe in the trheoy from 大部分企業管理書! ! 小企業老闆 face different minor problems everyday and you need to solve it out everyday. Those rubbish management books never talking about this kind of problems. '實戰經驗' is the only way to help you! !
25.05.2010 07:59 Petr
Já ti, Mirune, rozumím... Ani jsi to nepřikrášlil, prostě jen zaznamenal. A s tímhle máme žít a nezabít?
14.06.2010 07:49 If
Trochu moc testosteronu v těch pár řádkách... kde seženu číslo na Adama? ?
04.10.2011 02:10 SbzSqrRUMfQs
I like to party, not look articles up olnnie. You made it happen.
09.10.2015 02:52 8kvCB7QcGtZK
Vynikajedced post, jen bych chtěl vyje1dřit svou skepsi k trircptiai typologie hlavy ste1tu na ceremonie1lned, parlamentned a imperie1lned. Podle me9ho ne1zoru rozdedl mezi ceremonie1lned a parlamentned hlavou ste1tu neexistuje. I anglicke1 kre1lovna, jako prototyp ceremonie1lned hlavy ste1tu, v kledčovfdch okamžicedch vystupuje jako arbitr. Rozdedl tedy videdm v tom, zda hlava ste1tu tvořed politiku (Francie, USA) , nebo jen prostředkuje (Anglie, francouzske1 III. a IV. republika) . Co se tfdke1 ne1zoru Pavla Hasenkopfa, že president republiky me1 brzdit, považuji jej za nove1torskfd: Že by exekutiva měla něco brzdit? Me1 bfdt "bržděned" presidenta republiky vyvažove1no aktivismem justice?
06.10.2011 11:35 oIkTZLpcYvYAuwVBEna
nSvUbQ bseokutwcdtk
19.07.2010 18:45 batduck
Pripomina mi to jednu povidku od Kishona. Vyborne :)
04.10.2011 02:29 dEihQzlpPejBLTaUEv
Geez, that's unlbieevable. Kudos and such.

Přidat komentář