Dnešek ve znamení katastrofy

Aktuální zpravodajství z války v Iráku. Situace na obou stranách se přiostřuje! Čeští vojáci v boji! Ztráta válečné lodě! Čtěte...

Přidat komentář

Přehled komentářů

09.10.2015 02:50 xxbSZLjy
Dedky, Davide. Ano, taky si mysledm, že cena to nened male1, protože alespoň ve vzahtu k Německu tamějšed daS hlavned kompetenčned "přednosy" Lisabonu te9měř vynuloval, když prakticky všechna ta blanketned, rozšiřujedced a zjednodušujedced kompetenčned ustanovened budou muset bfdt schvalove1na podobně jako změna prime1rnedho pre1va (nemluvě o dalšedch restriktivnedch aspektech toho ne1lezu) . Ale s ohledem na text LS a německou fastavu je to podle mne zcela pochopitelnfd a přesvědčivfd krok. Jinak odkaz předmo na ten čle1nek opravdu nefunguje (a nevedm proč) , tak jsem to změnil na stre1nku, ze ktere9 se na celfd čle1nek lze dostat jednedm kliknutedm.

Přidat komentář