Jak předstírat manželce orgasmus

Každý z nás ženatých mužů ví, že se jedná o tabuizované téma, na které neradi mluvíme. Ovšem moje poslání šířit světlo a pravdu je silnější a rád nováčky poučím.

Reagujete na:
09.10.2015 02:30 bu3BZOR97d
"Lze tedy vyvodit, že Listina nziymeevla vfdznam termednu "bezplatne1" zdravotned pe9če, a proto jejed vymezened ponechala na ze1konode1rci? "To snad nemysledte ve1žně, že by daS měl vykle1dat se1m o sobě (! ) termedn bezplatnfd! Bezplatnfd je bezplatnfd, nic se neplated, i když (zřejmě pod vlivem reklamnedch kampaned zejme9na mobilnedch opere1torů) si hodně lided už začedne1 myslet, že to znamene1 tve1řit se bezplatně a skrytě platit. A to me1 bfdt každe9 slovo v Listině, či jine9m ze1koně, vysvělteno, co se tedm mysled? Pak navrhuji ke každe9mu ze1konu Posleneckfd slovnedk, aneb co jsme měli na mysli, když jsme psali ta slova, kterfdm nikdo nerozumed. Vzhledem k tomu, že by stejne1 slova měla medt v pre1vnedm ře1du stejnfd vfdznam, tak bychom o všech vfdrazech "bezplatnfd" měli spekulovat zda jsou bezplatne9 když ze1konode1rce nenapsal, co se tedm "bezplatně" vlastně mysled?
Jméno
E-mail
Komentář
Zapamatovat osobní údaje?
HTML značky kromě <a><br /><b><i> budou odstraněny. Reklamní a vulgární komentáře budou vymazány. Systém si interně ukládá IP adresy pro případnou pozdější identifikaci přispěvatele.