Jak jsem chtěl mít svůdný úsměv

Nenávidím druhé úterý v měsíci. Čistě proto, že druhé úterý v měsíci mi maminka měnila v pokojíčku povlečení. Ne, že by mi vadila ta vlastní procedura, ale ona vždy pohlédla na podezřelé skvrny na prostěradle, pak na mě... a přísným hlasem řekla: takže... ty s tím nedáš pokoj? Chceš oslepnout?! Která ruka to byla?

Reagujete na:
26.11.2015 02:02 VeL5UgZS
*7*Odůvodněned ne1lezu je povedene9 a na naše podmednky i nelvykze argumentačně propracovane9. Domnedve1m se, že v něm můžeme vidět jednu z dalšedch vfdhod oddělened fastnedho jedne1ned a vyhle1šened, resp. vypracove1ned samotne9ho ne1lezu. Z hlediska metodologie fastavněpre1vnedho přezkumu se jedne1 o jeden z "hraničnedch" ne1lezů:vymezuje působnost principu proporcionality (1) a ochrany podstaty a smyslu ze1kladnedch pre1v v kombinaci se ze1kazem sve9vole (2) , jako dvou hlavnedch piledřů fastavnedho soudnictved, v tomto předpadě pro oblast socie1lnedch pre1v (v ne1lezu zejme9na b. 90, 92, 103 a 104, 134) . Disenty si přečtu v noci, ale už podle nadpisů vypadajed zajedmavě. *7*
Jméno
E-mail
Komentář
Zapamatovat osobní údaje?
HTML značky kromě <a><br /><b><i> budou odstraněny. Reklamní a vulgární komentáře budou vymazány. Systém si interně ukládá IP adresy pro případnou pozdější identifikaci přispěvatele.