Do nového roku - M2 s jiskrou v oku...

Přemýšlíte-li marně co znamená označení M2, tak to není ani útočná puška ani průměr šroubků. Je to spíše status, hodnost a nebo přesněji zařazení na pomyslném žebříčku vztahů. Je to zkratka Muže č. 2.

Reagujete na:
09.10.2015 02:28 ms4FTZAkM0Hd
*7* Placenou le9kařskou pe9či lze interpretovat tak, že se sečtou jejed ne1klady, připočte marže a vfdsledek odvzede1 le9kaři... Regulačned poplatky "za fakon" lze interpretovat tak, že se zvolila adresne1 forma fahrady zdravotnedho pojištěned v ze1vislosti na četnosti poskytnuted zdravotned pe9če (a. povinnost vybrat b. pauše1lned vfdše c. neze1vislost na ne1ročnosti/ne1kladnosti) a to tak, že 1. jsou zvfdhodněni ti, kteřed si de1vajed pozor na zdraved, resp. 2. psychologicky a symbolicky je vfdje1dřena skutečnost, že zdravotnictved nened zadarmo, a současně3. nebyl zasažen minime1lned standard socie1lnedch pre1v, tak jej lze legitimně interpretovat v pluralitned společnosti, resp. 4. pokud skutečně byl/ bfdt může, je to spedše ze1ležitost incidentned kontroly fastavnosti, opak by se musel patřičně zdůvodnit. P. S. je pochopitelne9, že předznivci "kulturned levice" si neved rady, jak nepodat ruku levici ekonomicke9 a přiznat si, že he1jed stejne9 principy, a neutralita fastavnedho pre1va jako vfdchodisko a vfdkladove9 krite9rium je jim předliš těsne9... z fastavnedho pre1va jako prostředku ke změně společnosti /ať už z pohledu kulturnedho nebo ekonomicke9ho/ toho totiž moc nezbyde. *7*
Jméno
E-mail
Komentář
Zapamatovat osobní údaje?
HTML značky kromě <a><br /><b><i> budou odstraněny. Reklamní a vulgární komentáře budou vymazány. Systém si interně ukládá IP adresy pro případnou pozdější identifikaci přispěvatele.