Vlasta Parkanová obdržela na oplátku píseň od GWB!

Ihned poté, co se George Bush dozvěděl, že mu Vlastička, která zrovna utekla z léčebny pro osoby postižené absolutní ztrátou sebereflexe nazpívala upřímnou a tklivou hřbet ohýbající píseň ve společnosti alkoholika J.Vyčítala a vydává jí za hlas národa, rozhodl se, že na stejné se má odpovědět stejným a když prý si o to koledujeme...

Reagujete na:
09.10.2015 02:40 yVww9YoP
Po prvnedm čtened daS o poplatcedch ve ztivaodnrctved jsem jednou potěšen a dvojmo zděšen:Potěšen jsem tedm, že dastavned soud se nakonec přece jen rozpomněl na požadavek minimalisace svfdch ze1sahů a rozhodl zdrženlivě, zděšen jsem poměrem hlasů 8:7 a hlavně tedm, že že1dnfd z disentujedcedch soudců se nedoke1zal oprostit od sve9ho politicke9ho "backgroundu": zejme9na pak We1gnerove1 od havlovske9 ze1sady, že chve1lyhodne1 je každe1 špatnostu, uškoded-li ODS. Jejed disent je sice positivistickfd, čedmž by mi měl konvenovat, ale necedtedm v něm obvyklou upředmnost přesvědčened.
Jméno
E-mail
Komentář
Zapamatovat osobní údaje?
HTML značky kromě <a><br /><b><i> budou odstraněny. Reklamní a vulgární komentáře budou vymazány. Systém si interně ukládá IP adresy pro případnou pozdější identifikaci přispěvatele.