Za tmavými zítřky...

Pobaveně sleduji všemožná zamyšlení nad nedávno dovršenými 18ti lety od "sametové revoluce". Já osobně toto spojení nesnáším, protože si myslím, že se ta dvě slova trochu popírají. Naopak se mi líbí slovo převrat, to tomu odpovídá mnohem více. Jako revoluci si představuji nějaké bouřlivé, spontánní jednání, hořící auta v ulicích, spoustu raněných a nějaké mrtvé. Zejména pak zúčtování se starými pořádky, proud bývalých prominentů směřujících do věznic, konfiskace, veřejné ostouzení a další nezbytné věci.

Reagujete na:
09.10.2015 02:38 MNwaRpiEwuD
*7*Odůvodněned ne1lezu je povedene9 a na naše podmednky i nvlzykee argumentačně propracovane9. Domnedve1m se, že v něm můžeme vidět jednu z dalšedch vfdhod oddělened fastnedho jedne1ned a vyhle1šened, resp. vypracove1ned samotne9ho ne1lezu. Z hlediska metodologie fastavněpre1vnedho přezkumu se jedne1 o jeden z "hraničnedch" ne1lezů:vymezuje působnost principu proporcionality (1) a ochrany podstaty a smyslu ze1kladnedch pre1v v kombinaci se ze1kazem sve9vole (2) , jako dvou hlavnedch piledřů fastavnedho soudnictved, v tomto předpadě pro oblast socie1lnedch pre1v (v ne1lezu zejme9na b. 90, 92, 103 a 104, 134) . Disenty si přečtu v noci, ale už podle nadpisů vypadajed zajedmavě. *7*
Jméno
E-mail
Komentář
Zapamatovat osobní údaje?
HTML značky kromě <a><br /><b><i> budou odstraněny. Reklamní a vulgární komentáře budou vymazány. Systém si interně ukládá IP adresy pro případnou pozdější identifikaci přispěvatele.