Jestřábe ukazuj...

Myslím, že dnes už nikdo soudný nepochybuje, že Jaroslav Foglar byl latentní homosexuál. Což rozhodně není myšleno jako urážka. Pohrával si s celým národem, ženami nepohrdal, ale společnost vyhledával mužskou, skupinovou. Je možné, že s mým tvrzením nebude někdo souhlasit, ale podívejme se na věc bez růžových brýlí... Projděme si například Jestřábovu tvorbu, do níž lišácky ukryl tolik náznaků:

Reagujete na:
26.11.2015 01:11 EoahSNCzB
Jeden anonym pedše "Jenom naznačedm: přejedme1ned cizedch slov - AJ do ppsaorivu nešahe1, Čeština je okamžitě "zbušed" k obrazu sve9mu. "... no jak se to vezme. Čeština sice napedše např. slovo "leddr" a ne "leader", čili si ho uspůsobed pravopisně, ale přepedše vlastně tu angl. vfdslovnost. No a pak to slovo skloňuje, což je flektivnedmu jazyku vlastned. Angličtina naproti tomu převezme cized slovo stejně, jak se pedše v cizedm jazyku, ale čte ho po sve9m. Takže co je většed "zbušened" slova? Myslim si, že to je tak fifty fifty ;-) Nebo čtened vlastnedch jmen, Beethoven (bedtouwn) atd... Kolik přejatfdch slov např. z francouzštiny se v angl. čte francouzsky? Moc asi ne... jsou "přebušene9" do angl. ;-) Asi každfd jazyk si přejate1 slova "překloped" do sve9ho syste9mu dle sve9 logiky (nelogiky;-) K dalšedmu anonymu (Yusaku) ... to, že se někdo nedomluved s rodilfdm (naturalizovanfdm) mluvčedm, přestože me1 papedr (ste1tnici) na jazyk je smutne9, ale určitě to nened proble9m jazyka, nfdbrž jen a pouze syste9mu (institiced, učitelů, byrokratů) , kterfd takove9to "naučened jazyku" posvěted... ;-) Jinak co se tfdče větne9 stavby češtiny, nevidedm na ned nic nelogicke9ho. Je to prostě flektivned jazyk a takove1to větne1 stavba je mu vlastned. Stejně jako u analytickfdch jazyků (angl. , fr. , atd... ) je pevne1 větne1 stavba, protože větne9 vztahy se vyjadřujed pre1vě takto (nesklonně) ... Pro někoho může bfdt zase proble9m nerozlišove1ned dokonavosti sloves (třeba ve španělštině) , kvůli ktere9 mused použedvat milion minulfdch časů ;-) Taky byly doby, kdy jazykovědci považovali synteticke9 jazyky (čeština) za dokonalejšed, než analyticke9 (angličtina) ... Na ze1věr jen pozne1mka... docela by bylo zajedmave9, kdyby (ze zne1mfdch historicko-politickfdch důvodů) medsto angličtiny byla světovfdm jazykem čedslo jedna třeba čednština... jak bychom zase srovne1vali a tvrdili, že logicke1 jsou jen jednoslabične1 slova apod... , anebo třeba ne? Někdo tvrdil, že "nejlogičtějšedm" jazykem je prfd vle1mština... Řečeno se zne1mfdm proutkobijedcedm režise9rem. . "Tak nevedm... "Hezkfd den...
Jméno
E-mail
Komentář
Zapamatovat osobní údaje?
HTML značky kromě <a><br /><b><i> budou odstraněny. Reklamní a vulgární komentáře budou vymazány. Systém si interně ukládá IP adresy pro případnou pozdější identifikaci přispěvatele.